วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
อบต.กองก๋ย อ.สบเมย จ.เม่ฮ่องสอนขอศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.บ้านแดน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 เม.ย. 2553 เวลา 11.21 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 1348 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย