วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน CHILDLIFE พื้นที่ตำบลบ้านแดน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลบ้านแดนจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน CHILD LIFE ในวันที่ 27,30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแดน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2555 เวลา 11.11 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 1080 ท่าน