วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการอาหารเสริมนม เด็ก อายุ 0-3 ปี ที่ยากจนและมีภาวะโภชนาการต่ำ  
 

อบต.บ้านแดน จัดโครงการอาหารเสริมนม เด็ก อายุ 0-3 ปี ที่ยากจนและมีภาวะโภชนาการต่ำ โดยการแจกอาหารเสริมนม และของใช้ที่จำเป็น เพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นำไปสู่การพัฒนาสมองของเด็กให้มีสติปัญญาที่ฉลาด นับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งของ อบต.บ้านแดน ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านแดนให้มีโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2551 เวลา 09.56 น. โดย นิตยา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 2450 ท่าน