หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 
 
 
 
 
 
นายพิพัฒน์ เพิ่มกสิกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน
 
 
นายก้อง วันโน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน
นายสมพงษ์ เดชปั้น
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน
 
 
นางสาวกัลนิกา ผู้กำจัด
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแดน
นายชัยณรงค์ ชื่นชู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านแดน