หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 
 
 
 
 
 

 

 
Website : www.ban-dan.go.th
E-mail : ........................................
 
 
 
เลขที่ 254 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ : 056-279-321 , 056-279-320
โทรสาร : 056-279-321