หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตกลม บริเวณนานางสมบัติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายน้ำหวาน สิทธิศักดิ์ - บ้านนายวัลลพ สิทธิศักดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่ ทต.บ้านแดน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำหรับงานตามโครงการเที่ยวสนุก อุ่นใจ ปลอดภัย จากโควิด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผฝ แบบที่ ๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจาก คสล.เดิม หมู่ ๑๐-๙ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่ ทต.บ้านแดน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแดน -บ้านนาหุบ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่ ทต.บ้านแดน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก คสล.เดิม สายดงตะคร้อถึงตำบลบางแก้ว หมู่ที่่ ๒ บ้านเขาหน่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่ ทต.บ้านแดน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก คสล.เดิม สายดงตะคร้อถึงตำบลบางแก้ว หมู่ที่่ ๒ บ้านเขาหน่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ตามแบบที่ ทต.บ้านแดน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2565 ]จ้างก่อสร้างขยายเขตสายพาดดับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ พร้อมติดตั้งดวงโคม จำนวน ๔๔ จุด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 8 ก.พ. 2565 ]จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นทางบ้านแดน-เขาหน่อ จำนวน ๑๗ ชุด ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕๖๐ เมตร ช่วงที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ก.พ. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12