หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการ (สวนหายโศก) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]จ้างตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมาลี ดีอ่วม ถึง บ้านนางชูชีพ ขวัญอ่อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาปรับพื้นที่พร้อมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 8