หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 
 
 
  
 
นว 0023.3/ 18160 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อบ้าน  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ 18129 การลงทะเบียนทางหลวงท้องิ่น  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 18168 รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 18177 ขอนำส่งประกวดคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ ว 18194 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17652 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 17654 คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ส.ค. 2562 ]    
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1299