หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานตาม โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ 3 Rs ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
 

เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านแดน จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน  ตามโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ 3 Rs  ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีเข้ารับการอบรมจำนวน 48 คน ณ เทศบาลตำบลหาดกรวด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่า  4 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วยฐานที่ 1 ฐานการจัดการขยะอินทรีย์ โดยนำไปทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ฐานที่ 2 ฐานไส้เดือนดินกินขยะ ฐานที่ 3 ฐานตู้เย็นข้างบ้าน ฐานที่ 4 ฐานขยะอันตราย และศึกษาดูงานเทศบาลนครพิษณุโลก ชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ โดยนำเศษใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาจัดทำปุ๋ย การจัดการขยะรีไซเคิลมาดัดแปลงทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 20.26 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 20.33 น. โดย คุณ ปัณณวิชญ์ ธีรเกีตริปัญญา

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย