หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 16.28 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 79 ท่าน