หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแดน โดยนายพิพัฒน์  เพิ่มกสิกรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เพื่อดำเนินการปกปักทรัพยากรในท้องถิ่นและจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแดน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 09.50 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย