หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแดน โดยนายพิพัฒน์  เพิ่มกสิกรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง  จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5, 7, 8, 9, 10 จำนวน 1,159 หลังคาเรือน ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 11.47 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย