หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแดน โดยนายสมพงษ์  เดชปั้น รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแดน และเมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านแดน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแดน เข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 13.10 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย