หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี  2562  
 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านแดน โดยนายสมพงษ์  เดชปั้น   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี  2562 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเสริมสร้างความรู้ในการเผชิญเหตุอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดน โดยมีนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านแดน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 09.38 น. โดย คุณ จีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย