หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2561   9 ต.ค. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแดน เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562   21 ก.ย. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแดน   3 ส.ค. 2561 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑    27 มิ.ย. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลบ้านแดนเปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)   21 มิ.ย. 2561 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน   29 มี.ค. 2561 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผุ้ปฏิบัติที่ว่าง   7 ก.พ. 2561 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลบ้านแดนของเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายการชำระภาษีประจำปี 2561 ชำระภาษีตามวันเวลาที่กำหนด    29 ธ.ค. 2560 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประการศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแดน   22 ธ.ค. 2560 173
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแดน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560   17 พ.ย. 2560 156
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 21