หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563   30 ต.ค. 2560 187
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   8 ก.ย. 2560 260
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    30 ส.ค. 2560 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    3 ส.ค. 2560 187
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    28 มิ.ย. 2560 227
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ    15 มิ.ย. 2560 272
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลบ้านแดน ประจำเดือน มิถุนายน 2560   6 มิ.ย. 2560 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส และ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านแดน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   25 พ.ค. 2560 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    2 พ.ค. 2560 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลบ้านแดน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560   2 พ.ค. 2560 192
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 21