หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลบ้านแดน ประจำเดือน มกราคม 2560   28 ธ.ค. 2559 309
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    28 ธ.ค. 2559 265
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   21 ธ.ค. 2559 363
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560   7 ธ.ค. 2559 321
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดน - เขาหน่อ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒    1 ธ.ค. 2559 321
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดน - เขาหน่อ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแดน   1 ธ.ค. 2559 302
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ   30 พ.ย. 2559 260
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแดน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดน - เขาหน่อ หมู่ที่ ๑ - หมู่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   8 พ.ย. 2559 292
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการกำหนดวัน เวลา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2 พ.ย. 2559 279
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลบ้านแดน   1 พ.ย. 2559 240
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 21