หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   ประกาศองค์การบรีหารส่วนตำบลมาบแก เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางเลี่ยม พงษ์เกษตรการ ถึง บ้านนายปรีชา วรวาท หมู่ที่ 5 ตำบลมาบแก   17 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใหญ่   รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม 2562   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาดิน   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากบ้านนายสะอาดหมู่10ถึงเขตติดต่อม.6(จากบ้านนายสะอาดหมู่10ถึงรั้วบีบีซี)   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลาแดง   ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562    17 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่สิงห์      17 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังเมือง   ประกาศรายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562   17 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาว   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการรณรงค์ทันตสุขภาพสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขนาด 1.20*2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังมหากร   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาว   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีการศึกษา 2562 ขนาด 1.20*2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย   17 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาว   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้มาร่วมตามโครงการรณรงค์ทันตสุขภาพสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 71 คน ในวันที่ 24 กันยายน 2562 (ภาคบ่าย ก่อนเวลา 12.00 น.)    17 ก.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5195