หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าไม้   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าตะโก   โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปึกวงฆ้อง   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองโพธิ์สามัคคี   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/3229 เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3228 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3227 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”    23 ส.ค. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 3226 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 (นายพีระ ทองโพธิ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2    23 ส.ค. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3225 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน   23 ส.ค. 2562 1
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 5083