หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมวินัยจราจรสร้างความ ปลอดภัยทางท้องถนนในเขตชุมชนตำบลพันลาน ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ    23 ส.ค. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3224 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมวินัยจราจรสร้าง ความปลอดภัยทางท้องถนนในเขตชุมชนตำบลพันลาน ประจำปี 2562 พร้อมออกแบบและพับ ขอบตอกตาไก่ จำนวน 2 รายการ   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 5 รายการ    23 ส.ค. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3223 เรื่อง ขอแจ้งคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียง   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   คู่มือประชาชนให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/3222 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม      23 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว (น้ำ)   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มและอาหารว่าง   23 ส.ค. 2562 1
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 5083