หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) (กองคลัง) เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ส.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    23 ส.ค. 2562 3
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 5083