หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อำนาจหน้าที่
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแดนตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเคิม(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)