หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านแดน
วัดเขาหน่อแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์
สถานีอนามัยบ้านเขาห้วยลุง
''การพัฒนาด้านการศึกษา
ทั้งครอบคลุมทั้งเยาวชน
และประชาชนทั่วไปในชุมชน''
โรงเรียนวัดเทพสถาพร
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
การเกษตรสมบูรณ์
ชีวิตความเป็นอยู่สมบูรณ์
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
เทศบาลตำบล
บ้านแดน
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
นายพิพัฒน์ เพิ่มกสิกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ตำบลบ้านแดนเป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ชีวิตแบบพอเพียงรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และชาวตำบลบ้านแดนยังมีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบล ทำให้ชาวบ้านแดนอยู่กันอย่างสงบสุข
 
 
ประชากรตำบลบ้านแดนนับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 6 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
 
วัดเขาหน่อ
วัดเขาห้วยลุง
วัดท่าจันทร์
วัดนาหุบ
วัดบ้านแดน
วัดเทพสถาพร
วัดหนองน้ำขุ่น (สำนักสงฆ์)
 
วัดที่สำคัญและเป็นที่รู้จักของประชาชนคือวัดเขาหน่อ เป็นที่ตั้งของโบราณสถานและมีโบราณวัตถุที่สำคัญและน่าศึกษาค้นคว้า เช่น รอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาหน่อ พระนอนอยู่ที่เชิงเขาเรียกว่าถ้ำพระนอน วัดเขาหน่อยังเคยเป็นสถานที่จำพรรษาของพระครูนิวาตธรรมโกศล(หลวงพ่อแนม) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาหน่ออีกด้วย