คุณต้องการให้ ทต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 30 )
7.50%
น้ำประปา ( 117 )
29.25%
ถนน ( 96 )
24.00%
การให้บริการใน อบต. ( 111 )
27.75%
ขยะมูลฝอย ( 46 )
11.50%