คุณต้องการให้ ทต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 30 )
7.52%
น้ำประปา ( 117 )
29.32%
ถนน ( 96 )
24.06%
การให้บริการใน อบต. ( 111 )
27.82%
ขยะมูลฝอย ( 45 )
11.28%