คุณต้องการให้ ทต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 39 )
9.35%
น้ำประปา ( 117 )
28.06%
ถนน ( 100 )
23.98%
การให้บริการใน อบต. ( 113 )
27.10%
ขยะมูลฝอย ( 48 )
11.51%