หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแดน “ประชาชนใฝ่เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว”
 

 
 
 
 
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา   482 3 24 มิ.ย. 2562
อบต.สร้อยทอง การฉีดพ่นยุ่ง ในปี2562   99 1 21 มิ.ย. 2562
อบต.นครสวรรค์ตก น้ำประปา ดีพร้อม1 ยังไม่ไหลนะคะ   814 2 19 มิ.ย. 2562
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    64 0 18 มิ.ย. 2562
อบต.หนองกระโดน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   133 1 12 มิ.ย. 2562
อบต.ตาสัง ติดต่อราชการกับอบต.ตาสัง ยากมาก โทรศัพท์ไม่รับ ให้เบอร์สายตรงนายกก็ไม่ใช่ของนายก   127 1 10 มิ.ย. 2562
อบต.ท่างิ้ว วัดมงคลรัตนาราม มาตั้งถังทอดกฐิน   439 1 6 มิ.ย. 2562
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว \'สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    88 0 26 พ.ค. 2562
อบต.หนองปลิง เหม็นควันเผาถ่าน   1699 1 23 พ.ค. 2562
อบต.ตาคลี ขยะริมทางที่เกิดจากผู้มักง่าย   214 1 17 พ.ค. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 373